عدل پندار در کنار شماست برای شما

عدل پندار

عدل پندار در کنار شماست برای شما

(۱) شناسایی و معرفی مسیرهای کوتاه و مطمئن برای حمایت از منافع و حقوق شما در انعقاد قرار دادها و دعاوی طبق قوانین موجود با همکاری نیروهای مجرب و متخصص

(۲) کمک به شما در رسیدن به تجارت موفق و پایدار از طریق معرفی راهکارهای تجاری در مسیر قانون، با همکاری نیروهای متخصص و حرفه ای

(۳) کمک به برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با صاحبان کسب و کار و کار آفرینان موفق ، در ابعاد داخلی و بین المللی با پشتوانه کارشناسان حرفه ای و مجرب

 

The ADL PENDAR Institute is here for you to:

1) Protect your benefits and rights in all kinds of contacts and possible disputes, according to the current laws and regulations by professional and experienced associates, through the short and reliable path

2) Enable you to achieve success and sustain business accord ing to Trade law and regulations, with the assistance of professional experts

3) Help you to establish effective and efficient connections with successful local and international business owners and entrepreneurs, by professional experts' support